Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Koordinačná platforma

Koordinačná platforma

V zmysle čl. 6 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len Rada) bol dňa 23.05.2023 schválený návrh na zriadenie Koordinačnej platformy rady (ZIP, 91,4 kB), ktorej cieľom je kontinuálna a konzistentná podpora rozvoja vedecko-výskumného a inovačného prostredia a zároveň poskytuje priestor na výmenu informácií a diskusiu medzi významnými aktérmi.

Kompetencie rady definuje štatút, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 z 13. júla 2022 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

Členovia a členky

Organizácia Nominant/ka
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja  
Imrich Barák
AmCham Slovakia
Peter Rusiňák
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 
Mária Baňasová
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení  
Štefan Boháček
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Róbert Gálik
Klub 500 
Tibor Gregor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Juraj Valachy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Lenka Melicherčíková
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
Ladislav Šimko
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky   
Michal Tóth
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Michaela Balážová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Boris Zemko
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Viliam Michalovič
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Robert Ševčík
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Peter Rudinský
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Peter Petian
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Iveta Hermanovská
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Matej Močko
Národná banka Slovenska
Pavel Gertler
Rada vysokých škôl 
Martin Putala
Republiková únia zamestnávateľov   
Peter Fodrek
SK8
Peter Breyl
SLORD
Kamil Novák
SLOVCA
Boris Kostík
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
Marek Kopanický
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vladimír Gozora
Slovenská akadémia vied
Martin Venhart
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
Michal Kardoš
Slovenská ekonomická spoločnosť
Mikuláš Luptáčik
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Tomáš Varadínek
Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Peter Klamo
Slovenská rektorská konferencia 
Rudolf Kropil
Slovenské centrum dizajnu
Róbert Paršo
Slovenský investičný holding
Peter Fröhlich
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
Anton Danko
Únia klastrov Slovenska
Tomáš Novotný
Únia miest Slovenska
Petra Dzurovčinová
Úrad priemyselného vlastníctva
Martin Kráľ
Výskumná agentúra
Marek Mrva
Žijem vedu 
Miroslav Balaz
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Ľubomír Šooš
Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Juraj Wagner

Dokumenty

Archív zasadnutí Koordinačnej platformy