Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Pracovná ponuka
 3. Projektový manažér/manažérka strategického konzorciálneho projektu výskumu a inovácií 

Projektový manažér/manažérka strategického konzorciálneho projektu výskumu a inovácií

Miesto výkonu práce

Bratislava

Nástup

Ihneď (dohodou)

Typ pracovnej ponuky

Trvalý pracovný pomer

Mesačný plat

od 1800€

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. 

Náplň práce

 • Manažovanie schémy strategických konzorciálnych výskumných a inovačných projektov – od procesu hodnotenia žiadostí, implementácie projektov až po ich priebežné a záverečné hodnotenie. 
 • Zabezpečovanie komunikácie so žiadateľmi a prijímateľmi, partnermi v rámci iných rezortov a s inými externými subjektami. 
 • Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu. 
 • Identifikovanie prípadných problémov, limitov a riešení. 
 • Prezentovanie priebežných a konečných výsledkov v rámci prideleného projektu. 

Koho hľadáme

Hľadáme projektového manažéra/manažérku pre výzvy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií financované z Plánu obnovy a odolnosti vo Výskumnej a inovačnej autorite. 

Dobrý projektový manažér/manažérka by mal mať: 

 • Relevantné skúsenosti a znalosti z oblasti projektového riadenia výskumných, vývojových a inovačných projektov, vyhlasovania a administrácie výziev a ich nastavovania alebo schopnosť sa rýchlo učiť. 
 • Schopnosť komunikovať s externými partnermi (štátnymi a verejnými inštitúciami, výskumnými organizáciami a firmami). 
 • Schopnosť kriticky analyzovať výzvy a navrhovať zlepšenia. 
 • Schopnosť riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami. 
 • Vedieť veľmi dobre odkomunikovať myšlienku v ústnom aj písomnom prejave. 
 • Vedieť čítať, vyhodnocovať a prepájať rôzne typy záväzných a právnych predpisov. 
 • Anglický jazyk na úrovni B2 – stredne pokročilý 

Dodatočné informácie

Odporúčaná prax v danej oblasti minimálne 3 roky, prípadne výrazné zanietenie pre danú oblasť a schopnosť učiť sa. 

Prečo si vybrať nás

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov;
 • Rýchle uplatnenie výsledkov – úzke prepojenie stratégie, analytiky a implementácie v rámci jednej sekcie;
 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch;
 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba.

Kto sme a čo robíme

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia pod podpredsedom vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 45 členov.

Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí:

 • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.
 • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky.
 • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie.
 • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Hodnoty VAIA

 1. Maximalizujeme verejný záujem: VAIA je transparentná inštitúcia, ktorá vždy maximalizuje verejný záujem a kladie ho nad záujem konkrétnych jednotlivcov, firiem či organizácií. Budujeme znalostnú, nie “známostnú” ekonomiku. Presadzujeme riešenia v prospech celej spoločnosti, nie jej vybraných častí. Transparentným správaním a komunikáciou budujeme dôveru. 
 2. Konáme kompetentne: VAIA chce zásadne transformovať oblasť výskumu, vývoja a inovácií na základe objektívnych dát, znalosti najlepšej dostupnej medzinárodnej praxe a dôsledného vyhodnocovania alternatív. Záleží nám na odbornosti našich postupov a stanovísk a profesionalite nášho vystupovania a komunikácie. Hovoria za nás výsledky, nie marketing.   
 3. Spolupracujeme s rešpektom: Vo VAIA vytvárame neformálne prostredie, v ktorom sme si nápomocní. Rešpektujeme kolegov a partnerov bez ohľadu na ich postavenie v štátnej správe, osobnú afinitu alebo zhodu v politických či iných názoroch. Dbáme na to, aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a nebol vystavený ubližujúcemu konaniu. Kolegom a partnerom a priori dôverujeme a predpokladáme pri konaní dobrý úmysel.  
 4. Zlepšujeme sa neustále: VAIA je učiacou sa organizáciou. Nevieme všetko, robíme chyby a aktívne podnikáme kroky na odstránenie vlastných “slepých miest”. Sme zvedaví a aktívne experimentujeme. Voči prípadným neúspechom a zlyhaniam si budujeme odolnosť. Neprezentujeme VAIA ako výnimočný útvar, jednorožca či ostrovček a chápeme, že sme súčasťou celku, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. 

Ideš s nami do toho? Daj nám o sebe vedieť.

Ak hľadáte novú profesionálnu výzvu a zaujala Vás táto pozícia, zašlite nám Váš životopis a motivačný list (rozsah: 300-600 slov) na e-mailovú adresu: vaia@vlada.gov.sk

Budeme sa tešiť na stretnutie na pracovnom pohovore.