Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Kapitálový booster má prvých 68 žiadateľov, ktorí splnili podmienky financovania

Kapitálový booster má prvých 68 žiadateľov, ktorí splnili podmienky financovania

Vo výzve Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja, ktorá sa zameriava na podporu excelentnej vedy v rámci Plánu obnovy a odolnosti, odoslala Výskumná agentúra prvých 68 oznámení o splnení podmienok v celkovej výške takmer 5,89 mil. €

V minulom týždni dostalo prvých 68 úspešných žiadateľov oznámenie o splnení podmienok, ktoré boli stanovené vo výzve, čo znamená, že ich žiadosť bola schválená a v najbližších týždňoch pristúpia k podpisu zmluvy. Výzva bola uzatvorená 17. januára 2024. Celkovo bolo vo výzve predložených 131 žiadostí.

Cieľom výzvy Kapitálový booster je dofinancovať projekty základného alebo aplikovaného výskumu, ktoré získali podporu z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v roku 2022. Keďže výzva APVV neumožňuje nákup výskumnej infraštruktúry, cieľom Kapitálového boostra je dofinancovať nákup majetku, ktorý bude využívaný v rámci výskumných aktivít žiadateľov.

Úspešní žiadatelia vo všeobecnej výzve APVV si mohli požiadať o prostriedky z Plánu obnovy na nákup výskumnej infraštruktúry, ktorá im umožní kvalitnejšiu implementáciu projektov a lepšie vybavenie laboratórií a výskumných pracovísk – môže ísť napríklad o rôzne prístroje a zariadenia.

Žiadatelia v Kapitálovom boostri predložili žiadosti v celkovej výške viac ako 11 miliónov eur, pričom ich žiadosti najprv museli prejsť administratívnym posúdením, ktoré pozostávalo z kontroly formálnych náležitostí žiadosti. Ďalším 63 predloženým projektom budú zaslané dožiadania na doplnenie chýbajúcich náležitostí. 
V rámci schválených projektov bude úlohou prijímateľov do polovice roku 2026 obstarať výskumnú infraštruktúru, ktorú budú využívať v rámci svojich výskumných aktivít aj po skončení Plánu obnovy.

 

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky nájdete na tomto odkaze.
Indikatívny plán hodnotenia ďalších výziev nájdete tu.

Spoločne tvoríme Slovensko, ktoré si verí!