Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Až 13 univerzít a výskumných inštitúcií si prerozdelí financovanie vo výške viac ako 17 miliónov eur z POO

Až 13 slovenských univerzít a výskumných inštitúcií si prerozdelí finacovanie vo výške viac ako 17 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako sprostredkovateľ vo výzve na podporu spolupráce akademického a súkromného sektora, tzv. Matching granty, zaslalo prvých 13 oznámení o splnení podmienok v celkovej výške viac ako 17,19 mil. €. 

Po vyhodnotení prvého kola tak slovenské univerzity a výskumné organizácie získajú zdroje na financovanie svojich projektov z Plánu obnovy a odolnosti.  Ide napríklad o nákup prístrojov a zariadení, ktoré prispejú k lepšiemu vybaveniu do laboratórií a výskumných pracovísk, ktoré budú môcť využívať aj po skončení Plánu obnovy a odolnosti. 

Najviac finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy získala Žilinskej univerzite v Žiline, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. 

Cieľom tejto výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti.  

Spolupráce medzi súkromným sektorom a výskumnými organizáciami sa týkajú: 

  • zmluvného výskumu,  
  • spoločného výskumu alebo  
  • licencovania duševného vlastníctva.  

V rámci tejto výzvy je plánované aj druhé kolo hodnotenia, ktoré @Výskumná a inovačná autorita otvorí v najbližších týždňoch.  

Žiadatelia v Matching grantoch predložili žiadosti v celkovej výške viac ako 18 miliónov eur.  

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky a ich projekty budú financované nájdete na tomto odkaze. 

Indikatívny plán hodnotenia ďalších výziev nájdete tu.