Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Až 118 podporených výskumníkov a výskumníčok ohrozených konfliktom na Ukrajine

Utečenci prispievajú k budovaniu inkluzívnej vedeckej komunity na Slovensku

(Bratislava, 20.06.2024) – Svetový deň utečencov každoročne upriamuje pozornosť na odvahu a odolnosť miliónov ľudí a pripomína nám ich prínos pre hostiteľské komunity. Pri tejto príležitosti Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyzdvihuje pozitívny prínos 118 výskumných a vedeckých pracovníkov z Ukrajiny, ktorí vďaka výzve na podporu výskumníkov a výskumníčok ohrozených konfliktom na Ukrajine mohli pokračovať vo svojom výskume na Slovensku. 

Výzva na podporu výskumníkov a výskumníčok ohrozených konfliktom na Ukrajine

Výzva financovaná z Plánu obnovy s celkovou alokáciou 15 mil. eur bola unikátnou príležitosťou pre slovenské akademické prostredie. Vďaka tejto výzve sme ako vedecká komunita na Slovensku:

 • prejavili solidaritu s ukrajinskými kolegami/kolegyňami,
 • podporili internacionalizáciu slovenskej vedy,
 • obohatili vedu a výskum o nový talent, expertízu či nápady.

Finančné prostriedky z Plánu obnovy získalo 16 univerzít a výskumných inštitúcií, prostredníctvom ktorých bol podporený výskum až 118 výskumníkov, z toho 73 žien a 45 mužov, v oblastiach:

 • Astronómia
 • Sociálne vedy
 • Biológia rastlín a biodiverzita
 • Vodné hospodárstvo
 • Experimentálna fyzika

Finančná pomoc bola určená pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry, od študentov doktorandského štúdia, postdoktorandov cez výskumných pracovníkov až po vedúcich výskumných pracovníkov, vrátane vysokoškolských učiteľov.

Prečítajte si plné znenie výzvy.