Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovenské univerzity a SAV získali 5 miliónov na podporu mladých talentov

Vďaka 5 miliónom eur sa podporia mladé talenty na slovenských univerzitách a SAV

(Bratislava, 1.7.2024) –  Výskumná agentúra ukončila vyhodnocovanie projektov podaných vo výzve Early stage granty, ktorá je zameraná na podporu doktorandov a post-doktorandov, teda mladých výskumníkov a výskumníčky.

Finančná podpora vo výške 5,15 miliónov eur, ktorú si prerozdelí až 17 univerzít, vrátane Slovenskej akadémie vied, bude smerovať na financovanie interných grantových schém pre začínajúcich vedeckých pracovníkov týchto inštitúcií.

Cieľom výzvy je stimulovať kariérny rast začínajúcich vedeckých pracovníkov a prispieť tak k vyššej konkurencieschopnosti slovenskej vedy. Podporené projekty umožnia mladým výskumníkom a výskumníčkam:

  • Financovať začínajúci výskum v ich vednej oblasti.
  • Zúčastňovať sa na vedeckých konferenciách.
  • Získavať skúsenosti v zahraničí.
  • Nadviazať medzinárodné kontakty.

Podpora mladých talentov je kľúčová pre inovácie a pokrok v rôznych oblastiach. Vďaka tejto výzve z Komponentu 9 Plán obnovy môžeme očakávať, že Slovensko sa stane ešte atraktívnejším miestom pre špičkových vedcov a výskumníkov. 

Viac o výzve Early stage granty