Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Inovujeme Slovensko
  3. Spoločne tvoríme misiu zdravia

Misia zdravia - analytický podklad

CIEĽ:

Spoločne definovať hlavný cieľ misie Zdravie, ktorá bude vlajkovou iniciatívou výskumu a inovácií Výskumnej a inovačnej autority v oblasti zdravia na obdobie 2024 – 2030

Koncept misií bude neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027). Ich cieľom je nájsť riešenia pre najväčšie výzvy, ktorým čelí krajina. 

Misie si stanovujú ambiciózne, ale zároveň pomocou merania dosiahnuteľné ciele a budú sa snažiť o mobilizovanie zdrojov a prepájanie činností medzi rôznymi odborníkmi a oblasťami. 

AGENDA:

09:00 – 09:15 Privítanie

Riaditeľka stratégie VAIA Iva Kleinová, minister zdravotníctva Michal Palkovič

09:15 – 09:30 Predstavenie konceptu Misia a organizačné informácie

Vizionár misie: Martina Antošová, koordinátor priority zdravie, VAIA, Petra Zappe

09:30 – 10:25 Prezentácie komplexnej analýzy – stav odvrátiteľných úmrtí a najvypuklejšie diagnózy

Analytický tím

10:30 – 12:30 Okrúhle pracovné stoly

Pozvaní účastníci podujatia – zástupcovia pacientskych organizácií, nemocníc, ambulancií, zdravotných poisťovní, zdravotnícki odborníci, vedecká komunita, občianska spoločnosť, inovátori, zamestnávatelia, obchodné komory a podnikateľské subjekty v oblasti zdravotníctva

12:30 – 12:45 Prezentácia „Ako riadiť zmenu“

Vizionár riadenia zmeny, bývalý generálny riaditeľ T-systems Slovensko, Jozef Ondáš

12:45-13:00 Ďalšie kroky a ukončenie pracovného stretnutia

Koordinátor priority zdravie, VAIA, Petra Zappe

MODERÁTOR:

Martin Smatana

analytik, odborník