Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov

Značka: Tlačová správa

Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska (Bratislava, 5. apríla 2024) – Prezident Európskej rady pre inovácie (EIC), Michiel Scheffer navštívil Slovensko, aby s kľúčovými partnermi z verejného a súkromného sektora diskutoval o skúsenostiach slovenských inovátorov s týmto prestížnym európskym programom s financovaním vo výške 10 miliárd eur. Slovensko sa už môže pochváliť vysoko...

Superodpočet má mať stabilné miesto medzi vládnymi nástrojmi podpory výskumu a vývoja Bratislava, 15. marca 2024 – VAIA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vyhodnotili schopnosť daňového nástroja – superodpočtu motivovať firmy k dodatočným investíciám do výskumu a vývoja.  Analýza slúži ako dátový podklad k opatreniu Národnej stratégie VVI s názvom reformovanie superodpočtu na výskum a vývoj, na ktorom aktuálne...

28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Bratislava, 14.03.2024 – Vo štvrtok sa uskutočnilo 28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI). Hlavným bodom rokovania bolo schvaľovanie Predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2024 až 2026, ktorý na rok 2024 ráta s grantovými zdrojmi na výskum a inovácie...

Podporujeme inovácie v regiónoch Bratislava, 23.2.2024 – Výskumná a inovačná autorita Úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) v spolupráci so Združením samosprávnych krajov Slovenska (SK8) publikuje tlačovú správu z konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“.  Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s VAIA zorganizovali 1. ročník konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“. Zástupcovia miestnej, regionálnej a štátnej správy,...

Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí Bratislava 31.8.2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich...

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur Bratislava, 2.8.2023 – Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, sprostredkovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné...

Úrad vlády SR vyhlásil osem výziev na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti za 227 mil. € Bratislava, 19.7.2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila osem výziev na podporu výskumu a inovácií v celkovom objeme 227 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Do výziev sa môžu...

Premiér v liste odchádzajúcim maturantom: Slovensko Vás chce a potrebuje List je súčasťou iniciatívy Slovensko ti verí, ktorá buduje vzťahy s talentovanými Slovákmi a Slovenkami v zahraničí. Bratislava, 30. júna – Predseda vlády SR Ľudovít Ódor píše otvorený list mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli študovať na vysokých školách v zahraničí. Povzbudzuje ich k zbieraniu skúseností...

Úrad vlády SR vyhlásil najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti Bratislava, 13. júna 2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu budovania Transformačných a inovačných konzorcií v celkovom objeme 89,94 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.    Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho...

Predseda vlády Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo Predstavenie národnej stratégie zaujalo stovky aktérov výskumného a inovačného ekosystému Bratislava, 24. mája 2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády v utorok odbornej a širokej verejnosti predstavila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Podujatie „Slovensko, ktoré si verí” účasťou podporilo...

12