Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Výzva I4
 3. Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie

Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie.

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny,
 • bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy),
 • elektrifikácia,
 • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá,
 • čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita,
 • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály,
 • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Termín otvorenia výzvy: 20.10.2023

Termín uzavretia: 15.03.2024

Alokácia: 41 360 000 €, z toho: 

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 37 600 000 € 
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 3 760 000 €

Maximálna výška podpory:

 • 2 000 000 €

Minimálna výška podpory:

 • 200 000 €

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.:

 • osoby zapísané v Obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Ministerstvo hospodárstva 

Kontakt: vyzvy@mhsr.sk

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Stav alokácie

Alokácia výzvy (POO zdroj): 41 360 000 EUR

Výška prostriedkov vo všetkých predložených žiadostiach: 4 982 770 EUR, z toho:

 • Výška prostriedkov v nezazmluvnených žiadostiach spĺňajúcich PPPM: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v zazmluvnených projektoch: 0 EUR
 • Výška prostriedkov v žiadostiach, ktoré nesplnili PPPM: 0 EUR

Zostávajúca alokácia (rozdiel celkovej alokácie výzvy a zazmluvnených projektov): 41 360 000,00 EUR (zdroj POO a zdroj DPH).

Aktualizácia: 31.10.2023