Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. MISIA ZDRAVIE: Lepšia kvalita života až 3 mil. občanov, vďaka inováciám a prelomovým technológiám

MISIA ZDRAVIE: Lepšia kvalita života až 3 miliónov občanov, vďaka inováciám a prelomovým technológiám

Poprední slovenskí odborníci v oblasti onkológie, neurológie a kardiológie diskutovali o podobe komplexnej Misie zdravia na roky 2024-2030.

Misia má ambíciu prostredníctvom investícií do výskumu, vývoja a inovácií zlepšiť kvalitu života občanov a vytvoriť funkčný model manažmentu pacientov či detí v oblasti ONKO-NEURO-KARDIO, ktoré tvoria viac ako 80% všetkých odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

Dôležitosť zlepšenia kvality života občanov a pacientov potvrdili aj predseda zdravotníckeho výboru Národnej rady SR, Vladimír Baláž, štátna tajomníčka Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy, Alena Sabelová a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, Ladislav Slobodník.

Hlavným cieľom misie je zlepšenie kvality života občanov a pacientov v oblasti nádorových ochorení, ochorení mozgu a kardiovaskulárneho systému, vďaka:

  • prevencii,
  • skríningu,
  • včasnému záchytu,
  • správnej diagnostike,
  • liečbe a
  • funkčnému modelu manažmentu pacienta.

Ako sme na tom dnes?

V roku 2022 sa slovenskí občania dožívali v priemere o 3 a pol roka menej ako občania EÚ. Až 40% pacientov s neurodegeneratívnym ochorením je zle diagnostikovaných neurológom nešpecialistom. Ischemická choroba srdca zodpovedá za 25% všetkých odvrátiteľných a liečiteľných príčin úmrtí na Slovensku.

Významnou súčasťou riešenia týchto problémov a nevyužitý potenciál tkvie najmä v investíciách do výskumu, vývoja a inovácií v zdravotníckom sektore. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) spolu s Ministerstvo zdravotníctva SR vedie proces identifikácie kľúčových oblastí a následného usmerňovania Misie zdravia.

Koncept “misie” predstavuje nový prístup k tvorbe a implementácii verejných politík s cieľom priniesť konkrétne riešenia pre celospoločenské výzvy. Misia zdravia usmerňuje a koordinuje časť zdrojov v prioritách domény Zdravá spoločnosť s cieľom využiť poznatky výskumu, vývoja a inovácii (https://bit.ly/3JzARIJ).

Poďakovanie patrí tímu ONKO pod vedením MUDr. Vladimíra Baláža PhD., tímu NEURO na čele s doc. MUDr. Matejom Škovránekom, PhD., a tímu KARDIO pod vedením Allan Böhm, MD, MSc, PhD, MBA, FESC, FJSC za dlhodobú spoluprácu.

Rovnako ďakujeme aj všetkým zúčastneným, zástupcovia všeobecných lekárov: Asociácia súkromných lekárov, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a Zväz ambulantných poskytovateľov; zástupcovia poisťovní: Asociácia zdravotných poisťovní, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a zástupcovia pacientskych organizácií: OZ Amazonky, Slovenská Myelómová Spoločnosť, Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou, Liga proti rakovine, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Únia pre zdravšie srdce, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko.

WhatsApp Image 2024-04-25 at 14.27.11
WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.46.45
WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.46.40 (1)
WhatsApp Image 2024-04-24 at 10.46.40