Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Koordinácia politík v oblasti inovácií prináša prvé ovocie – moderné odmeňovanie zamestnancov

Koordinácia politík v oblasti inovácií prináša prvé ovocie - moderné odmeňovanie zamestnancov

   Zavedením “ESOP” sa implementuje opatrenie z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030

Odstránenie demotivujúceho zdanenia zamestnaneckých podielov je jedným z prvých opatrení, ktoré 28.6.2023 v rámci implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 schválila Národná rada Slovenskej republiky.
 
Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách, doteraz neboli zamestnanecké akcie vhodne ukotvené v legislatíve a ich potenciál plne využitý najmä kvôli demotivujúcemu zdaneniu. Legislatíva v USA, Veľkej Británii či Estónsku umožňuje firmám poskytnúť svojím zamestnancom podiel vo firme. Majetkový podiel je pre začínajúce firmy dôležitý nástroj, ako zvýšiť šance v medzinárodnom súboji o globálny talent. Benefitujú aj zamestnanci, ktorí takto získavajú možnosť podieľať sa na budúcom raste a úspechu firmy.
 
Návrh, ktorý s účinnosťou od 1.1.2024 schválil parlament, umožňuje firmám odmeniť majetkovým podielom aj kontraktorov. Tí sú dôležitou súčasťou inovačného ekosystému na Slovensku.
 
Poslanci NRSR zároveň schválili aj ďalšie opatrenie Akčného plánu Národnej stratégie – oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov a podielov domácich firiem, ak takéto cenné papiere alebo podiely držal investor aspoň 3 roky. Toto opatrenie odstráni jednu z dôležitých bariér pri získavaní rizikového kapitálu od domácich investorov, ktorí dnes takéto príjmy zdaňujú sadzbou 33% alebo 39% (daň z príjmov a zdravotné odvody).
 
Obe opatrenia sú výsledkom intenzívnej spolupráce viacerých rezortov pri napĺňaní spoločného cieľa – zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Odbor priamych daní na Ministerstve financií SR pripravil funkčnú úpravu Zákona o dani z príjmov, a to aj napriek absencii vhodnej definície zamestnaneckých akcií a majetkových podielov poskytovaných kontraktorom v iných zákonoch. K prijatiu zmien významne prispelo aj Ministerstvo spravodlivosti SR.
 
Za pomoc s dizajnom opatrení a možnosť rýchlych konzultácií potrieb trhu ďakujeme neformálnej pracovnej skupine v zložení Majo Porvažník, Pašek Peter, Peter Varga, Michal Nespor a Daniel Gašpar.
 
Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 je strešný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority Slovenskej republiky a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Jej schválením v marci 2023 Slovensko splnilo jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami. Na plnenie stratégie dohliada Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie.
 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s rezortmi!
 
Čo je Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030, ako a prečo vznikla? Prečítajte si viac.