Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Prinášame prehľad noviniek vo výzvach na podporu výskumu, vývoja a inovácií a talentu

Prinášame prehľad noviniek vo výzvach na podporu výskumu, vývoja a inovácií a talentu

Momentálne evidujeme ako vykonávateľ 16 otvorených výziev, 5 uzavretých a 2 plánované výzvy na podporu výskumu, vývoja a inovácií a talentu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Prinášame vám k nim aktuálne informácie.

Už je známy termín uzavretia výzvy Digitálne vouchery, ktorej cieľom je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Vzhľadom na veľký záujem žiadateľov bude uzavretá 24. novembra.

Sprostredkovateľom tejto výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tá oznamuje žiadateľom, že z dôvodu veľkého počtu posudzovaných žiadostí nebude môcť vydať v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti všetky oznámenia o výsledku posúdenia žiadosti. Týka sa to aj výzvy Inovačné vouchery. V spolupráci so SIEA sme identifikovali možnosti zefektívnenia procesu posudzovania žiadostí inovačných a digitálnych voucherov. SIEA implementuje opatrenia v čo najkratšej dobe.

Naopak, k predĺženiu termínu na predkladanie žiadostí došlo pri výzve Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja, kde sa posúva na 17. januára 2024. Ďalšou zmenou v tejto výzve je umožnenie podania žiadosti aj na projekt v anglickom jazyku.

Môžete si tiež pozrieť odpovede na často kladené otázky vo výzvach na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou, podporu výskumných projektov zameraných na digitalizáciu a dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3, Kapitálový booster a „Early stage“ granty. K posledným 2 menovaným sa uskutočnili webináre – na stránkach uvedených výziev nájdete záznamy a prezentácie.

Nedávne zmeny ešte zahŕňajú dodatok k schéme pomoci de minimis z prostriedkov POO na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa, zverejnené nové zoznamy prijímateľov grantov z POO vo výzvach Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa a Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) a zverejnené výzvy na podporu výskumu a inovácií z iných programov.